Integritetspolicy & Cookies

Denna webbplats använder cookies för att vi ska kunna göra statistiska analyser. Du kan ställa in din webbläsare för att begränsa vilken typ av cookies du tillåter. Läs mer om vår policy.

Rich text

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ansvarig för de uppgifter som samlas in om dig är:

POINT S DEVELOPMENT (491 028 627)

9, Rue Curie, Lyon

Frankrike

Dataskyddsombudet kan nås via dpo@points-development.com

POINT S SWEDEN

Rundelsgatan 14

211 36 Malmö

 

Vilka personuppgifter samlas in?

I förekommande fall samlas namn, adress,e-postadress, telefonnummer, IP-adress, användningshistorik, orderhistorik och eventuella uppgifter om kundens fordon som bilmärke, modell, fordonsår, milantal och datum för körkortsinnehav. 

 

Syfte med att samla in och spara dina personuppgifterna

 • Personalisering av tjänster, i synnerhet rådgivning avseende produkter eller tjänster som ska användas eller prenumereras på, med angivna utgångsdatum,
 • För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier,
 • Överföring av anmälningar per post eller i digitalt format avseende nya tjänster, nuvarande tjänster och framtida tjänster,
 • Överföring av nuvarande och framtida erbjudanden,
 • Överföring av råd om användning av produkter eller tjänster.

 

Behandling av användaruppgifter, baserad på artikel 6, stycke 1, led f i Allmänna databeskyddsförordningen, är nödvändig för de legitima intressen som datakontrollanten förfogar över.

Datakontrollern ska använda användarens personuppgifter och utföra profilering i den mening som avses i artikel 4 i den allmänna databeskrivningsförordningen för att:

 • Möjliggör underhåll av det fortsatta kommersiella förhållandet mellan datakontrollern och användaren,
 • Tillhandahålla, förbättra, täcka och marknadsföra sina tjänster, 
 • Upptäcka användarens preferenser för att anpassa sina bestämmelser och erbjuda produkter och tjänster som passar mest efter deras behov.

 

Det nuvarande avtalet informerar användaren om behandlingen av deras uppgifter, liksom av anledningarna till att alla operationer som utförts på ovannämnda uppgifter krävs.

 

Mottagare av personuppgifter

Data som samlats av personuppgiftsansvarig. Data kan också överföras direkt och / eller indirekt till företag som verkar under Point S-namnet som ligger i samma område som de datainsamlare och / eller underleverantörer som personuppgiftsansvariga använder inom ramen för deras tjänster.

 

Datalagringens varaktighet

Personuppgifter lagras endast under den tid som krävs för att hantera det kommersiella förhållandet.

 

Överföring av data

Inom ramen för utförandet av Point S och för att optimera tjänsternas kvalitet kan de personuppgifter som avses ovan vara föremål för överföring utanför Frankrike och / eller till länder som inte är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

När det gäller de syften för vilka personuppgifter ursprungligen samlades in eller som du uttryckligen har samtyckt till i ett senare skede, får information som registreras endast överföras till följande mottagare:

 • Den franska juridiska enheten Point S Development som fungerar som en gemensam personuppgiftsansvarig,
 • Ett företag som verkar under Point S-namnet, har tillgång till personuppgifterna inom ramen för dess verksamhet,
 • Skyway Data Center GmbH, webbhotell med huvudkontor i Tyskland,
 • Mot underleverantörer som Point S kan använda inom ramen för sin verksamhet,

Uppgifterna om dessa underleverantörer kan ges på begäran via adressen: e-postadress till det nationella huvudkontoret

Vi kommer endast att ge dessa mottagare information som de behöver för att genomföra sina tjänster. Vi kräver att dessa mottagare behåller denna information konfidentiell och att endast använda informationen för utförandet av deras tjänster.

Under alla omständigheter måste varje mottagare av personuppgifter följa gällande lag, särskilt GDPR, och genomföra alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen sker i enlighet med bestämmelserna.

Det är också möjligt att överföringen av personuppgifter till ett tredje land kommer att äga rum. Ett tredjeland är ett land som ligger utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där det inte alltid är möjligt att garantera att nivån på dataskyddet är likartat eller jämförbart med Europeiska unionens. Innan data överförs försäkrar vi oss om att en tillräcklig skyddsnivå garanteras inom det berörda landet eller med mottagaren i ett tredjeland. Detta beslut kan bero på ett adekvat beslut från Europeiska kommissionen som säkerställer att en tillräcklig nivå av dataskydd garanteras för ett visst tredjeland på ett generellt sätt. Utöver detta kan vi också utföra dataöverföring baserat på en dataskyddsklausul som antagits av Europeiska kommissionen, eller för mottagare i USA enligt ett giltigt Privacy-Shield avtal mellan EU och USA.

 

Rätt till åtkomst, ändring och avbokning

Användaren får när som helst tillgång till sina personuppgifter ,som finns hos ovannämnda mottagare, och kan dessutom begära att de ändras eller raderas.

På så sätt kan användaren begära att information om dem som är felaktiga, ofullständiga eller tvetydiga ändras, kompletteras, klargörs, uppdateras eller raderas.

Alla användare kan utöva denna rättighet att erhålla en skriftlig förteckning om deras personuppgifter genom att skriva till dpo@points-development.com.

Dataskyddsansvarig garanterar användaren att deras förfrågan kommer att behandlas inom bästa möjliga tidsram, under alla omständigheter inom en månad som räknas från mottagandet av begäran från dataskyddsansvarig. Därefter kommer dataskyddspersonalen att ge dem information om vilka åtgärder som vidtagits.

Inom ramen för det nuvarande avtalet har användaren möjlighet att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

 

Cookies och Google Analytics

Point S är anmodade att samla in och lagra identifieringsdata gällande användare för statistiska ändamål och för att förbättra den tekniska utvecklingen hos webbplatsen.

Denna information lagras av Point S, särskilt via metoden för cookies eller liknande tjänster som Google Analytics.

Funktionerna för Google Tag Manager hanteras också på webbadressen till webbplatsen.

Villkoren för bearbetningen som utförs med hjälp av cookies kan nås på följande adress: webbadress / cookiesida

Följande cookies kan därför placeras på terminalen eller annan av användarens enheter:

 • Webbläsarcookie: Vid första åtkomst aktiverar dessa cookies gränssnitt för att fungera korrekt och hjälper användaren att visualisera innehåll på enheten genom att känna igen sitt språk och det land de ansluter till. Browsercookies är tekniska cookies som krävs för gränssnittsfunktionen.
 • Analytiska cookies: Dessa cookies används för att utveckla statistiska analyser avseende användarmetoder för navigering. Konfigurationen av varje webbläsare är annorlunda för hantering av cookies. Detta beskrivs i webbläsarens hjälpmeny, som informerar dig om ändring av cookie-inställningar.

 

Vad är en cookie?

En "cookie" är en fil som är installerad på din enhet, vilket gör att information kan lagras i samband med din surfning på vår hemsida (språkinställningar, anslutningstid, besökta sidor etc.) En cookie skickas så snart du besöker en webbplats. Denna information lagras och gör att ditt beteende på vår hemsida kan spåras och analyseras.

Nästan alla webbplatser använder cookies, även om de varierar från sida till sida vilket innebär att cookies som används av en webbplats inte används av andra webbplatser.

Vissa typer av cookies varar bara under webbsessionen och löper ut när du stänger webbläsaren. Andra är programmerade att komma ihåg dig när du besöker vår hemsida igen, och som ett resultat lagras de längre.

Om dina webbläsarinställningar är konfigurerade för att acceptera cookies, ger de oss den information som du samtycker till genom att använda cookies. Du kan själv ändra inställningarna på din enhet när som helst för att få meddelande om när du får en ny cookie eller att helt avaktivera cookies.

 

Hur använder vi cookies?

Cookies gör det möjligt för oss att känna igen din enhet på ett unikt sätt, vi kan också identifiera antalet unika besökare som kommer att besöka vår webbplats och därigenom förbättra vår hemsida. Vi använder även cookies för ytterligare ändamål:

 • Att analysera visningsvanor hos besökare på vår webbplats
 • Att anpassa innehåll, inklusive reklam, till dina intressen och dina favoritområden på vår webbplats
 • Att genomföra forskning i syfte att förbättra vårt innehåll och vår webbplats i allmänhet
 • Förhindra vissa oärliga aktiviteter
 • För att förbättra säkerhetsnivån

 

Hur kan jag hantera cookies?

Du kan hantera användningen av cookies direkt i dina webbläsarinställningar. Du hittar en hjälpmeny i din webbläsare som förklarar hur du konfigurerar dina inställningar:

 • Du kan delvis avaktivera cookies
 • Du kan helt avaktivera cookies
 • Eller radera cookies enligt dina önskemål.
 • Du kan begära att få ett meddelande så fort du får en ny cookie eller till och med förhindra att webbläsaren accepterar nya cookies.

 

Det är också möjligt att ändra inställningar för plug-in för webbläsare för att inaktivera eller radera liknande data, t.ex. Flash-cookies.

Hitta din Point S-verkstad
Närmast dig