dackarskolan

När är det vinterväglag?

Det är polisen som gör bedömningen om och när vinterväglag råder. En generell definition lyder: Finns det snö, is eller frost på vägbanan – då råder vinterväglag. På en ren och torr vägbana i januari kan alltså sommardäck användas, men vinterdäck rekommenderas.