dackarskolan

När är det krav på att vinterdäck skall användas?

Vid färd på väg under perioden 1 dec - 31 mars ska vinterdäck användas när det är vinterväglag. Kravet gäller för personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av ett sådant fordon.

4 kap.18a§ Trafikförordning (1998:1276)